.Välkommen till Strandlyckan
   Du är i år besökare: [counter] ♥

Flygbilder Flygbilder tagna från helikopter vid ett par olika tillfällen: